Analytical chemistry council

Metody i Ob'ekty Khimicheskogo Analiza

(METHODS AND OBJECTS OF CHEMICAL ANALYSIS)

Kiev University

An international journal devoted to all aspects of Analytical chemistry

 

ISSN 2413-6166 (Online), ISSN 1991-0290 (Print)

Ukr | En | Rus

Volume 8, ¹1, 2013

References

1. Dubrova G.B. Primenenie antibiotikov dlya sokhraneniya pishchevykh produktov. Moskva: Gostorgizdat, 1961, 83 p.

2. Bilousov Ju.B., Gurevych K.G. Vzajemodija likars'kyh preparativ z i'zheju. Farmacevtychnyj zhurnal. 2002, No.6, 42–45.

3. Chekman I.S. Kliniko–farmakologichni vlastyvosti antybiotykiv. Suchasni infekcii'. 2001, No.2, 76–89.

4. Rubenchik B.L., Kostyukovskii Ya.L., Melamed D.B. Profilaktika zagryazneniya pishchevykh produktov kantserogennimi veshchestvami. Kiev: Zdorov’ya, 1983, 160 p.

5. Gabovich R.D. Priputina L.S. Gigienicheskie osnovy okhrany produktov pitaniya ot vrednykh khimicheskikh veshchestv . Kiev: Zdorov’ya, 1987, 248 p.

6. Ponamor'ev, P.Kh., Sirokhman ².V. Bezpeka kharchovikh produkt³v ta prodovol'cho¿ sirovini. Kiev: Nauk. Dumka, 1998, 435 p.

7. Egorov N.S. Osnov³ uchennya ob antib³otikakh. Moskva: Vysshaya shkola, 1982, 478 p.

8. Dorotova A., Khrushcheva E. Prakticheskaya realizatsiya metodov opredeleniya antibiotikov v moloke. Molochna promislov³st'. 2009, 9, 46–48.

9. Lebedeva T.L. Nekotorye voprosy  reglamentatsii bezopasnosti produktov pitaniya i prodovol'stvennogo syr'ya. Mater³ali naukovo-praktichno¿ konferents³¿ «Yak³st' ta bezpeka. Pitannya metodolog³¿ ³ metrolog³¿ kh³m³chnogo anal³zu». Odesa: Astroprint.  2004, 39–43.

10. Kupinets L.E.,  Kharichkov S.K. Problemy proizvodstva ekologicheski chistoi produktsii v APK: mezhdunarodnyi i natsional'nyi aspekty.  Nats. Akad. nauk Ukrainy, In-t problem rynka i ekon.-eko. issled. ­­ Odessa: IPREEI, 2007.  S.676.

11. Kal'nitskaya, O.I. Metody opredeleniya antibiotikov. Molochnaya promyshlennost'.  2008, 6, 82–83.

12.  GOST 23454 – 79. Moloko. Metody opredeleniya ingibiruyushchikh veshchestv. Vveden. 01. 01.1990. Izmenen 01.01.1998. S.5

13. Firsov, A.A. Alekseeva M.E.,  Kuleshov S.U., Kadenatsi I.B., Gagaeva E.V., Agapitova I.A., Kuleshova E.E., Dombrovskii V.S., Nazarov A.D. Tsiprofloksatsin: VEZhKh i mikrobiologicheskii metod pri otsenke bioekvivalentnosti lekarstvennykh form. Khim. farm. zhurn. 1995, 3, 24–27.

14. Gustavsson E., Bjurling P.,  Sternesjo  A. Biosensor analysis of penicillin G in milk based on the inhibition of carboxypeptidase activity. Anal. Chim. Acta. 2002, 468, 153 – 159.

15. Gasimova N.V.,  Eremin S.A. Opredelenie khloramfenikola v moloke metodom polyarizatsionnogo immunoanaliza.  Zhurn. analit. khim.  2010,  65(3), 261 – 265.

16. Khaldeeva E.V., Medyantseva E.P., Imanaeva N.A., Budnikov G.K. Opredelenie gentamitsina s pomoshch'yu amperometricheskogo immunofermentativnogo sensora. Zhurn. analit. khim. 2002, 57(12), 1284 – 1289.

17. Van E.R.M., Setford S.J.,  Blankwater Y.I., Mejjer D. Detection of gentamicin in milk by immunoassay and flow injection analysis with electrochemical measurement. Anal. Chim. Acta.  2001, 429(1–3), 37– 47.

18. Ferguson J.P., Baxter G. A., McEvoy J. D. G., Stead S., Rawlings E., Sharman M. Detection of streptomycin and dihydrostreptomycin residues in milk, honey and meat samples using an optical biosensor. Analyst.  2002, 127(7),  951–956.

19. Zacco E., Adrian J., Galve R., Marco M., Alegret S., Pividori M.I. Electrochemical magneto immunosensing of antibiotic residues in milk. Biosens. And Bioelectron. 2007, 22( 9–10), 2184 – 2191.

20. Poluektov N.S., Kononenko L.I., Efryushina N.P., Bel'tyukova S.V. Spektrofotometricheskie i lyuminestsentnye metody opredeleniya lantanidov. Kiev: Naukova Dumka. 1989. S.254.

21.Bel'tyukova S.V., Malinka E.V., Boichenko V.D., Teslyuk O.I., Liventsova E.O. Opredelenie norfloksatsina v myasnykh i rybnykh produktakh metodom tonkosloinoi khromatografii.  Zhurn. khromatograf. tovaristva. 2005, 5(1), 14–19.

22. Bel'tyukova S.V., Egorova A.V., Teslyuk O.I. Ispol'zovanie f-flyuminestsentsii ionov Eu (III) i Tb(III) v analize lekarstvennykh preparatov. Ukr. khim. zhurn. 2000, 66(10),115–121

23. Hernandez-Arteseros J.A., Compano R., Prat M.D. Determination of ciprofloxacin and enrofloxacin in edible animal tissues by terbium-sensitized luminescence. Analyst.  1998, 123, 2729 – 2732.

24. Rodriguez–Diaz C., Fernandez-Romero M., Aguilar–Caballos P., Gomez-Hens A. Chromatographic determination of flumeguine in food samplis by post-colum derivatisation with terbium (III). Anal.Chim. Acta. 2006, 578, 220-226.

25. Vityukova E.O., Egorova A.V., Bel'tyukova S.V., Malinka E.V. Opredelenie oksitetratsiklina v moloke s ispol'zovaniem sensibilizirovannoi lyuminestsentsii ionov Eu (III). V³snik Od. un-tu.  2004,  9(6), 97 – 105.

26. Wang M., Hou F., Jiang C. Ethyl substituted fluorimetric method for the determination of trace amounts of oxytetracycline in rine, sernm, feed of chook and milk. J. Luminescence. 2005, 113, 94 – 99.

27. Chena G., Schneider M.J., Darwish A.M., Lehotay S.J., Freeman D.W. Europium-sensitized luminescence determination of oxytetracycline in catfish muscle. Talanta. 2004, 64, 252–257.

28. Traviesa–Alvares Y.V.,  Costa-Fernandez J.M., Pereiro R., Sanz-Medel A. Direct screening of tetracyclines in water and bovine milk using room temperature phosphorescence detection. Anal. Chim. Acta. 2007, 589(1), 51–58.

29. Smirnova T.D., Shtykov S.N., Nevryueva N.V., Zhemerichkin D.A., Parashchenko I.I. Fluorimetricheskoe opredelenie flumekvina s pomoshch'yu sensibilizirovannoi fluorestsentsii terbiya v organizovannykh sredakh. Khimiko-farm. zhurnal. 2010, 44( 11), 49 – 52.

30. Aguilar –Caballos M.P., Gomez–Hends A., Perez–Bendito D. Determination of lasalocid with sensitized terbium (III) luminescence detection. Talanta. 1999, 48, 209 – 217.

31. Feng, P., Li Y.F., Huang C.Z. Determination of chlortetracycline in body fluids with the complex cation of chlortetracycline-europium(III)-trioctylphosphine oxide by total internal reflected fluorescence at a water/tetrachloromethane interface. Analyt. Chim. Acta.  2001, 442(1), 89– 95.

32. Bel'tyukova S.V., Malinka E.V., Liventsova E.O. opredelenie tsiprofloksatsina v moloke s pomoshch'yu lyuminestsentnoi spektroskopii v tonkom sloe. Trudy Odes. politekh. univer., 2008, 2(30), 238-241.

33. Schneider M.J., Chen G. Time-resolved luminescence screening assay for tetracyclines in chicken muscle. Anal. Lett. 2004, 37(10), 2067-2078.

34. Gala B. A., Gomez – Hens, Perez –  Bendito D. Simultaneous determination of ampicilin and tetracycline in milk by using a stopped-flow. T – fonuat spectrofiuorimeter. Talanta. 1997, 44, 1883 – 1889.

 35. Kaczmarek M., Idzikowska A., Lis S. Europium-sensitized chemiluminescence of system tetracycline–H2O2–Fe(II)/(III) and its application to the determination of tetracycline. J. of Fluorescence. 2008,18(6), 1193–1197.

36. Haagsma N., Mengelers M.J.B. A rapid fluorimetric screening method for chlortetracycline, oxytetracycline and tetracycline in pig meat and kidney tissues. Z. Ledensm Unters Forsch. 1989, 189(3), 227– 237.

37. Kapinan-Valvei L.F., Al'-Barbaravi O.M.A., Fernandes-Ramos M.D., Avidad R. Ispol'zovanie opticheski prozrachnykh membran dlya predvaritel'nogo kontsentrirovaniya i pryamogo fosforimetricheskogo opredeleniya farmatsevticheskogo preparata flumekhin. Zhurn. analit. khimii. 2005, 60(11), 1135-1140

38. Capitan – Vallvey R.F., Al-Barbarawi Osama M.A., Fernandes-Ramos M.D., Avidad R., Ramirez G. V. Singleuse phosphorimetric sensor for the determination of nalidixic acid in human urine and milk. Analist. 2000,  125(11), 2000–2005.

39. Alykov N.M., Ekstraktsionno-fluorimetricheskoe opredelenie aminoglikozidnykh antibiotikov. Zhurn. analit. khim. 1981, 36(7), 1387–1389.

40. Tolstenko Yu.V., Derkach T.M Pryame potents³ometrichne viznachennya oks³tetratsikl³nu g³drokhlor³du v molochnikh produktakh. V³snik Chern³vets'kogo nats. u–tu. Kh³m³ya. 2008, 401, 167-169.

41. Tolstenko Yu.V., Derkach T.M., Tkach V.². Anal³tichnii mon³toring vm³stu oks³tetratsikl³nu g³drokhlor³du v produktakh elektrokh³m³chnimi metodami. Metodi ta ob’ºkti kh³m³chnogo anal³zu. m. Ki¿v. KNU, 2008, 3(2), 192–201.

42. Tolstenko Yu.V., Smirnova T.D., Tkach V.². Viznachennya vm³stu oksitetratsiklina gidrokhloridu v molochnikh produktakh elektrokh³m³chnimi metodami. Voprosy khimii i khim. tekhnologii. 2010, 5, 84–87.

43. Shveden N.V., Borovskaya S.V. Ionometricheskoe opredelenie β – laktamnykh antibiotikov. Zhurn. analit. khim. 2003, 58(11), 1208– 1213.

44. Ni Y., Li S., Kokot S. Simultaneous voltammetric analysis of tetracycline antibiotics in foods. Food Chemistry. 2011, 124(3), 1157–1163.

 45. Fedorchuk, V.A., Puchkovskaya E.S., Anisimova L.S., Slepchenko G.B. Primenenie vol'tamprometrii dlya opredeleniya antibiotikov streptomitsina i azitromitsina. Zhurn. analit. khim. 2005, 60(6), 586– 591.

46.  Hanwen Sun, Wei Zhao, Pan He Effective separation and simultaneous determination of four fluoroquinolones in milk by CE with SPE. J. of Chromatogr. 2008, 68, 425–429.

47. Barron D., Jimenez–Lozano E., Bailac S., Barbosa J. Simultaneons determination of flumequine and oxolinic acid in chicken tissues by solid phase extraction and capillary electrophoresis. Anal. Chim. Acta. 2003, 477(1), 21– 27.

48. Garcia–Campana A.V., Carson V.C., Gamiz–Gracia L., Lara F. J., del Olmo Iruela M., Cruces–Blanco C. Applications of capillary electrophoresis to the drtermination of antibiotics in food and environmental samples. Anal. Bioanal. Chem. 2009, 395, 967–986.

49. Harikkhan R., Moats W.A. Identification and measurement of beta-lactams antibiotic residues in milk. Integration of screening kits liquid-chromatography. J. AOAC Int. [J. Assoc. Offic. Anal. Chem.]. 1995, 78(4), 978–986.

50. Kawata S., Sato K., Nishikawa Y., Iwama K. Liquid-chromatographic determination of oxytetracycline in swine tissues. J. AOAC Int. [J. Assoc. Offic. Anal. Chem.]. 1996, 79(6), 1463–1465.

51. Croubels S., Baeyen W., Van-Peteghem C. Sensitive spectrofluorimetric determination of tetracycline residues in bovine milk. Analist. 1994, 119(12), 2713-2716.

52. McCracken R.J., Blanchflower W.J., Haggan S.A., Kennedy D.G. Simultaneous determination of oxytetracycline, tetracycline and chlortetracycline in animal tissues using liquid chromatography, post-column derivatization with  aluminium, and fluorescence detection. Analyst. 1995, 120, 1763–1766.

53. Savage A.L., Siti H.S., Baird Y. A novel screening method for  tetracycline in milk combining sensitized – Eu (III) fluorescence and immunoaffinity techniques. Anal.Chim. Acta. 1998, 375, 1-4.

54. Cooper A.D., Stubbings G.W.E., Kelly M., Tarbin J.A., Farrington W.H.H., Shearer G. Improved method for the on-line chelate affinity  chromatography – high-performance liquid chromatographic  determination of tetracycline antibiotics in animal products. J. Chromatogr. A. 1998, 812, 1–2, 321–326.

55.  Wrightson W.R., Myers S.R., Galandiuk S. Analysis of minocycline by high-performance liquid chromatography in tissue and serum. J. Chromatogr. B. 1998, 706(2), 358–361.

56. Moats W.A., Harik–Khan R. Rapid HPLC determination of tetracycline antibiotics in milk. J. Agric. Food. Chem. 1995, 43, 931–934.

57.  Rogstad A., Hormazadal V., Yndestad M. Optimization of solid phase extraction of oxytetracycline from fish tissue and its determination by HPLC. J. Liquid Chromatogr. 1988, 11(3), 2337– 2347.

58. Schilling J.B., Cepa S.P., Menacherry S.D., Bavda L.T., Heard B.M., Stockwell B.L. Liquid-chromatographthy combined with tandem mass spectrometry for the confirmation of carafloxacin in catfish tissue. Anal. Chem. 1996, 68(11), 1905–1909.

59.  Horie M., Saito K., Hoshino Y., Nose N., Mochizuki E., Nakazawa H. Silmultaneous determination of nalidixic acid, oxolinic acid and piromidic with fluiorescence and UV detection. J. Chromatogr. 1987, 402, 301–308.

60. Boubakar B.B., Dominique D., Mathieu F., Marie-Claude S. Fully automated high-performance liquid chromatography of ciprofloxacin with direct injection of plasma and Mueller-Hinton broth for pharmacokinetic / pharmacodynamic studies. J. of Chromatogr. B. 1998, 714, 317–324.

61.  Enq G.Y., Maxwell R.I., Cohen E., Piotrowsri E.O., Fiddler W. Determination of flumequine and oxolinic acid in fortified chicken tissue using liquid chromatography with fluorescent. J. Chromatogr. A. 1998, 799(1–2), 349– 354.

62. Pfenning A.P., Munns R.K., Turnipseed S.B., Roybal J.E., Holland D.C., Long A.R., Plakas S.V. Determination and confirmation of identities of flumequine and nalidixic, oxolinic and piromidic acids in salmon and shrimp. J. AOAC Int. [J. Assoc. Offic. Anal. Chem.] 1996, 79(5), 1227–1235.

63. Samanidou V., Evaggelopoulou E., Trotzmuller M., Guo X., Lankmayr E. Multi–residue determination of seven quinolones antibiotics in gilthead seadream using liquid chromatography–tandem mass spectrometry. J. of Chromatogr. A., 2008, 1203(2), 115–123.

64. Bogialli S., D`Ascenzo G., Di Corcia A., Lagana A., Nicolardi S. A simple and rapid assay based on hot water extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry for monitoring quinolone residues in bovine milk. Food Chem. 2008, 108(1), 354– 360.

65. McComish M., Marenchic I., Ehntholt D. Validation of a method to determine flumequine, nalidixic, oxolinic and piromidic acid residues in catfish, salmon and shrimp by HPLC-Fluorescence/ UV detection. Pittsburgh Conf. Anal. Chem. And Appl. Spectrosc., New Orleans, La, March 1-5, 1998, Book Abstr., 1998. P. 727.

66. Delepin B., Hurtaudpessel D., Sanders P. Multiresidue method for confirmation of macrolide antibiotics in bovine muscle by liquid-chromatography mass-spectrometry. J. AOAC Int. [J. Assoc. Offic. Anal. Chem.] 1996, 79(2), 397– 404.

67. Hernandez-Arteseros J.A., Compano R., Ferrer R., Prat M.D. Application principal component regression to of luminescence data for the screening of ciprofloxacin and enrofloxacin in  animal tissues. Analyst. 2000, 125, 1155- 1158.

68. Di C.A., Nazzari M. Liquid chromatographic – mass spectrometric methods for analyzing antibiotic and antibacterial agents food products. J. Chromatogr. A. 2002, 974(1–2), 53–89.

69.  Hornish R.E., Cazers A.R., Chester S.T., Roof Jr. D., Roof R.D. Identification and determination of pirilimycin residue in bovine milk and liver by high-performance liquid chromatography-thermospray mass spectrometry. J. Chromatogr. B. 1995, 674(2), 219– 235.

70. Niessen W.M.A. Analysis of antibiotics by liquid chromatography–mass spectrometry. J. Chromatogr. A. 1998, 812(1–2), 53– 75.

71. Chivanov V.D., Grebnik L.I., Baranova V.M., Eremenko V.I., Aksenov S.A., Kuraev V.V., Knish A.N., Bordunova O.G., Chivanova S.V., Mishnev A.K. Ekspress-obnaruzhenie antibiotikov v myasoproduktakh metodom vremyaproletnoi plazmenno-desorbtsionnoi mass-spektrometrii. Zhurn. analit. Khim. 1997, 52(10), 1105–1109.

72. Sokolov L.I., Chernyaev A.P. Opredelenie benzpenitsillina, levomitsetina i tetratsiklina v pishchevykh produktakh metodom VEZhKh. Zhurnal analit. Khim. 2001, 56(11), 1177 – 1180. 

73. Campana M. del Olmo–Iruela, Gamiz-Gracia, C. Cruces-Blanco Trace determination of 10 β-lactam antibiotics in environmental and food samples by capillary liquid chromatography. J. of Chromatogr. A 2009, 1216(47), 8355–8361.

74. Luo W.H., Hansen E.B, Ang C.Y.W., Thompson H.C. Determination of lincomycin residue in salmon tissues by ion – pair reversed – phase liquid – chromatography with electrochemical detection. J. AOAC Int. [J. Assoc. Offic. Anal. Chem.] 1996, 79(4), 839-843.


Publisher: Analytical Chemistry Scientific Council of Ukraine

(Analytical chemistry department at Taras Shevchenko National University, 64 Vladimirskaya STR., Kiev, 01601 UKRAINE)
analysis@univ.kiev.ua, www.achem.univ.kiev.ua, +380-44-2393345

Papers published in Methods and Objects of Chemical Analysis are considered as publications suitable for PhD thesis

The journal website: www.moca.net.ua