Наукова Рада Нану

МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ

METHODS AND OBJECTS OF CHEMICAL ANALYSIS

науковий журнал присвячений різноманітним аспектам аналітичної і біоаналітичної хімії

Засновник - Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ISSN 2413-6166 (Online), ISSN 1991-0290 (Print)

Ukr | En

Cover Moca

Загальна інформація

Редакційна колегія

Від редактора

Правила для авторів

Етичні норми

Контакти редакції

Як цитувати журнал

For reviewers

Увага! Найбільш оперативно оновлюється сторінка:
http://www.moca.net.ua/index.html

Зміст журналу

Рукописи, що отримані редакцією


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11451-324Р від 07.07.2006. Постановами Президії ВАК України №1-05/1 від 18.01.07 та № 1-05/4 від 14.10.09; МОН України № 820 від 11.07.2016 журнал внесений до Списку наукових видань України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

Згідно наказу МОН України № 775 від 16/07/2018 журнал отримав категорію "А"
Інтернет-сайт журналу: www.moca.net.ua,
DOI індекс журналу 10.17721/moca.

Журнал ундексується у багатьох наукометричних базах даних і зокрема у SCOPUS та Web of Science